Porady techniczne

29-07-2020
Przechowywanie farb
Większość farb z naszej oferty nie ma terminu przydatności, ale aby się nie zepsuły należy je przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym (od 10 do 20 stopni), suchym i zacienionym miejscu. Należy je szczelnie zatykać, ponieważ dostęp powietrza spowoduje zasychanie farby na powierzchni. Możliwy czas przechowywania bardzo się skraca po dodaniu rozcieńczalnika. Należy rozcieńczać tylko tyle farby ile planuje się zużyć w przeciągu kilku tygodni, ponieważ dodanie rozcieńczalnika przyśpiesza wysychanie i utwardzanie pod wpływem powietrza. Mocno rozcieńczona farba wodna (pow. 10%) może być przechowywana nie dłużej niż kilka dni. Bazy chemiczne okres przydatności po rozcieńczeniu mają znacznie dłuższy pod warunkiem że są przechowywane w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
 
Termin przydatności posiadają niektóre lakiery i dodatki, szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniu każdego produktu.
 
Najkrótszy termin przydatności mają utwardzacze. Po otwarciu należy zużyć utwardzacz w ciągu 3 miesięcy i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej takim w którym będzie minimalna ilość powietrza. Wilgoć zawarta w powietrzu powoduje krystalizację utwardzacza.